ثبت نام نمايشگاه اتومكانيكا استانبول 2017 آغاز شد

 نمايشگاه " اتومكانيكا استانبول 2017" درتاريخ 6 الي 9  آوريل 2017 مطابق با 17 لغايت 20 فروردين ماه 1396 در مركز نمايشگاهيTUYAP استانبول برگزار خواهد شد . شركت ساپكو در نظر دارد با توجه به فضاي محدود ، با تعدادي از شركت هاي شبكه تامين خود در اين نمايشگاه مشاركت نمايد .