برای استفاده از وب سایت، لطفا مرورگر خود را به روزرسانی نمایید.


همایش های ساپکو

تماس با ما

  • آدرس:
    تهران ، کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج ، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) ، ارتباطات و امور بین الملل ، واحد نمایشگاه ها و همایش ها
  • تلفن (خط 1) : 021-48921 تلفنخانه
  • تلفن (خط 2) : 021-48924546 نمايشگاه ها و همايش ها
  • فکس: 021-44904484
  • کدپستی: 1389911498
  • ایمیل: