برای استفاده از وب سایت، لطفا مرورگر خود را به روزرسانی نمایید.


همایش های ساپکو

تقویم نمایشگاهی

ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان محل برگزاری وضعیت
1 قطعات خودرو تهران 98 18 آبان 1398 21 آذر 1398 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ثبت نام
2 قطعات خودرو مشهد 98 12 شهریور 1398 15 شهریور 1398 مشهد ثبت نام
3 قطعات خودرو شيراز 98 08 مرداد 1398 11 مرداد 1398 مركز نمايشگاهي استان فارس - شهرك گلستان برگزار شده
4 قطعات خودرو اصفهان 98 21 خرداد 1398 24 خرداد 1398 اصفهان - پل شهرستان برگزار شده
5 قطعات خودرو تهران 1397 21 آبان 1397 24 آبان 1397 محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران - بزرگراه چمران برگزار شده
6 كارگاه هاي نمايشگاه قطعات تهران 97 21 آبان 1397 24 آبان 1397 محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران - سالن خليج فارس - غرفه ساپكو برگزار شده
7 نمايشگاه قالب و ابزار 97 02 مهر 1397 05 مهر 1397 ساپكو برگزار شده
8 قطعات خودرو تهران96 22 آبان 1396 25 آبان 1396 نمايشگاه بين المللي تهران- بزرگراه چمران برگزار شده
9 قطعات خودرو شيراز 96 04 مرداد 1396 07 مرداد 1396 محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان فارس - شهرك گلستان برگزار شده
10 قطعات خودرو اصفهان 96 06 اردیبهشت 1396 09 اردیبهشت 1396 مركز دائمي نمايشگاهي استان اصفهان - پل شهرستان برگزار شده
11 اتومکانیکا استانبول 2017 17 فروردین 1396 20 فروردین 1396 مرکز نمایشگاهی TUYAP استانبول برگزار شده
12 موتورشو ايتاليا 2016 13 آذر 1395 21 آذر 1395 مركز نمايشگاهي بولونيا برگزار شده
13 قطعات خودرو تهران 95 25 آبان 1395 28 آبان 1395 محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شده
14 خودرو وقطعات تبريز 95 07 مهر 1395 10 مهر 1395 محل دائمي نمايشگاه هاي بین المللی تبريز برگزار شده
15 قالب ،ابزار و مواد اوليه 95 05 مهر 1395 08 مهر 1395 ساپكو برگزار شده
16 قطعات خودرو شمال كشور 95 30 شهریور 1395 02 مهر 1395 مركز نمايشگاه هاي استان مازندران - قانمشهر برگزار شده
17 خودرو و قطعات مشهد 95 18 مرداد 1395 21 مرداد 1395 مركز دائمي نمايشگاه هاي بين المللي مشهد برگزار شده
18 قطعات خودرو اصفهان 95 21 اردیبهشت 1395 24 اردیبهشت 1395 محل دائمي نمايشگاه هاي استان اصفهان - پل شهرستان برگزار شده
19 نشاط، سرگرمی و خلاقیت 18 شهریور 1394 21 شهریور 1394 ساپكو برگزار شده
20 اتومكانيكا استانبول 2015 20 فروردین 1394 23 فروردین 1394 مركز نمايشگاهي TUYAP استانبول برگزار شده