ثبت نام در نمايشگاه قطعات خودرو استان گيلان

 به استحضار مي رساند" نهمين نمايشگاه تخصصي قطعات خودرو استان گيلان " از تاريخ 30 شهريور لغايت 2 مهر ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي شهر رشت برگزار خواهدشد.

شركت ساپكو در نظر دارد با هدف بهبود تصوير شبكه تامين و تحكيم و تقويت روابط با ذينفعان همراه با زنجيره تامين خود ، مشاركت حداكثري داشته باشد. لذا خواهشمند است در صورت تمايل به حضور در اين نمايشگاه ، با مراجعه به سايت به آدرس www.sapco.com  ( نمايشگاه ها و همايش ها)ويا لينك مستقيم آن به آدرس com  fair.sapco. و مطالعه دقيق مفاد و شرايط اوليه نمايشگاه، فرم ثبت نام نمايشگاه مذكور را حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 تكميل و از طريق سايت فوق ارسال فرمايند.

         شايان ذكر است باتوجه به محدوديت فضاي سالن ساپكو ، اولويت حضور براي شركتهاي متقاضي،شاخص هايي از فبيل تاريخ ارسال فرم ،حجم قرارداد ،گريد سازندگان و سوابق حضوردر نمايشگاه ها با ساپكو   مي باشد. در ضمن ثبت نام  از متقاضيان تا پايان تكميل ظرفيت سالن ها خواهد بود.و از آن به بعد ، متقاضيان نمايشگاه در ليست رزرو قرار خواهند گرفت .در صورت بروزهر گونه مشكل در هنگام ثبت نام در سايت ويا نياز  به كسب اطلاعات بيشتر با واحد نمايشگاه ها و همايش هاي ساپكو با شماره  هاي تلفن 48924409  (آقاي طهماسبي)و 48924804 (آقاي كاوياني )تماس حاصل فرمايند.