ثبت نام در نمايشگاه ها و همايش های داخلی و خارجی و عضویت در سایت

به استحضار مي رساند امور ارتباطات و بين الملل شركت ساپكو در نظر دارد اطلاع رساني و ثبت نام در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي را از طريق وب سايت ساپكو به آدرس www.sapco.com (نمايشگاه ها و همايش ها) و يا از طريق لينك مستقيم آن به آدرس fair.sapco.com انجام دهد.

سايت مذكور با الگو برداري از سايت هاي معتبر داخلي و خارجي ، طراحي شده و بصورت آزمايشي نيز در نمايشگاه هاي استاني و دو نمايشگاه خارج از كشور مورد بهره برداري قرار گرفت . اين سايت در تلاش است با هدف معرفي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي در حوزه صنعت خودرو و تسهيل در امر ثبت نام در نمايشگاه هاي ياد شده ، زمينه بازاريابي شركت ها را فراهم آورد .

لذا شركت هاي طرف قرارداد مي توانند به آدرس فوق مراجعه و عضويت خود را در سايت تكميل نمايند.