فراخوان ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي نمايشگاه قطعات خودرو تهران

يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار در هر صنعت ، آموزش صحيح و تخصصي افراد بوده و اهتمام به آن ، گامي اصلي در جهت دهي به رشد و پويايي صنعت كشور مي باشد.

امور ارتباطات و بين الملل ساپكو با هدف افزايش مهارت هاي شغلي و عملي و گسترش هر چه بيشتر فعاليت هاي علمي ، با همكاري متخصصين داخلي و خارجي ، اقدام به برگزاري 8 كارگاه آموزشي در زمينه هاي مورد نياز قطعه سازان در ايام برگزاري نمايشگاه قطعات خودرو تهران (22 لغايت 25 آبان ماه ) در محل غرفه ساپكو سالن شماره 44 (خليج فارس) خواهد نمود.

متقاضيان می توانند فرم ثبت نام را از طريق مراجعه به سايت  fair.sapco.com، تکمیل و تا روز يكشنبه مورخ 1396/08/14 ارسال نمایند. فرم هاي دریافتی در امور ارتباطات بررسی و دعوتنامه در اسرع وقت از طریق نشاني مندرج در فرم ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است با عنایت به فضای محدود جهت اجرای کارگاه آموزشی ، اولویت ثبت نام بر اساس تاریخ دریافت فرم می باشد. در ضمن به مشاركت كنندگان در كارگاه هاي آموزش نيز بعد از پايان دوره ، گواهي نامه آموزشي توسط امور آموزش ساپكو اهدا خواهد شد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقايان يوسفي به شماره 48923841 و مهاجراني به شماره 48923304 تماس حاصل فرمایند.