فرآخوان شرکت در نمایشگاه بین المللی نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو  تهران - آبان98

به استحضار می رساند "چهاردهمين نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو "از تاریخ 18 لغایت 21 آبان ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

شرکت ساپکو در نظر دارد با هدف بهبود تصویر شبکه تامین و تحکیم و تقویت روابط با ذینفعان همراه با زنجیره تامین گروه صنعتي ايران خودرو در سالن های شماره 44(خلیج فارس) ، 40 و طبقه فوقاني سالن 41 مشارکت حداکثری داشته باشد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به مشارکت در نمایشگاه فوق دستور فرمایید با مراجعه به سایت ساپکو به آدرس www.sapco.com  (نمایشگاه ها و همایش ها) و یا لینک مستقیم آن به آدرس fair.sapco.com و مطالعه دقیق مفاد و شرایط اولیه نمایشگاه، فرم ثبت نام نمایشگاه مذکور را از روز شنبه مورخ 1398/04/01 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/04/06 تکمیل و از طریق سایت فوق ارسال نمایند.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت فضای سالن های در اختیار ساپکو، تائید نهایی و اولویت تخصیص فضا برای شرکت های متقاضی بر اساس  گرید ارزیابی کیفیت، حجم ریالی فروش در بازه  زمانی سال 1397، زمان ارسال  فرم ثبت نام در سایت و سوابق حضور در نمایشگاه ها با ساپکو می باشد.در ضمن ثبت نام از متقاضیان تا پایان تکمیل ظرفیت سالن ها خواهد بود و از آن به بعد، متقاضیان در لیست رزرو قرار خواهند گرفت.

با عنایت باینکه ثبت نام کلیه فرآیند های مربوط به نمایشگاه از طریق سایت نمایشگاه ها و همایش ها انجام می شود ، لذا ضروری است متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1398/04/01 به سایت مربوطه مراجعه ، اطلاعات کاربر وشرکت متبوعه را درج و عضو سایت شوند.

در صورت بروز مشكل و يا طرح هر گونه سوال در خصوص فرآيند ثبت نام با شماره تلفن های 48924804 ( آقاي كاوياني ) و 48924409 ( آقاي طهماسبي ) تماس حاصل فرمایند.